Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng K.T.T

Địa chỉ:74 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM
Điện thoại:(08) 37731889
Email:sales-epartments@kttinvestment.com.vn
Website:Đang cập nhật

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng K.T.T có trụ sở đặt tại địa chỉ 74 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay công ty đã có vị thế trên thị trường. 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực:

  • Xây dựng - tư vấn và thiết kế

  • Đầu tư - công ty

  • Quản trị và tư vấn